Svetovalnica

OBVESTILO: 

Svetovalnica je na voljo po dogovoru,vedno pa preko elektronskega naslova svetovalnica@ssff.si.


V Študentski svetovalnici lahko študenti dobijo koristne informacije v zvezi s prepisi, ponavljanjem, študentskimi prošnjami in odgovore na številna druga vprašanja. Študentska svetovalnica se nahaja v Študentski pisarni v prizidku Filozofske fakultete. S svetovanjem se prostovoljno ukvarjajo študentje Filozofske fakultete.


 

Če želite obesiti plakate na študentskih oglasnih deskah na fakulteti, mora plakate požigosati in obesiti Plakaterska služba. Ta deluje v prostorih Študentske pisarne.

Plakaterska služba plakate navadno obeša ob petkih za prihodnji teden, zato plakate oddajajte dovolj zgodaj! Plakate za izobešanje za plakatersko službo prinesite v študentsko pisarno.
Letaki oz. flyjerji NISO plakati in Plakaterska služba ŠSFF ni pristojna za njihovo deljenje. Prav tako njihovo pozicioniranje (na mizah in klopeh) na FF ni dovoljeno!