Svetovalnica

OBVESTILO: 

Svetovalnica je na voljo po dogovoru,vedno pa preko elektronskega naslova svetovalnica@ssff.si.


V Študentski svetovalnici lahko študenti dobijo koristne informacije v zvezi s prepisi, ponavljanjem, študentskimi prošnjami in odgovore na številna druga vprašanja. Študentska svetovalnica se nahaja v Študentski pisarni v prizidku Filozofske fakultete. S svetovanjem se prostovoljno ukvarjajo študentje Filozofske fakultete.


 

Če želite obesiti plakate na študentskih oglasnih deskah na fakulteti, mora plakate požigosati in obesiti Plakaterska služba. Ta deluje v prostorih Študentske pisarne.

Plakaterska služba plakate navadno obeša ob ponedeljkih za tekoči teden, zato plakate oddajajte dovolj zgodaj! Plakate za izobešanje lahko za plakatersko službo pustite tudi na recepciji fakultete.
Letaki oz. flyjerji NISO plakati in Plakaterska služba ŠSFF & ŠOFF ni pristojna za njihovo deljenje. Prav tako njihovo pozicioniranje (na mizah in klopeh) na FF ni dovoljeno!