Senat FF

Senat FF je najvišji strokovni organ fakultete. Vseh članov Senata je 54, in sicer po dva učitelja z vsakega oddelka, ki sta na fakulteti zaposlena s polnim delovnim časom, 11 študentov in dekan fakultete. Mandatna doba članov Senata iz vrst učiteljev in znanstvenih delavcev je 4 leta, iz vrst študentov pa 1 leto.

Senat razpravlja in odloča o strokovnih vprašanjih s področja izobraževalnega, znanstveno-raziskovalnega dela in razvoja Fakultete ter predlaga Senatu Univerze sprejem ustreznih sklepov. V Senat FF lahko kandidira vsak redno ali izredno vpisani študent FF. Predstavnike študentov v Senatu FF voli študentski svet FF.


Članice Senata FF iz vrst študentk in študentov

Matic Ferlan

Mia Hočevar

Amadeja Iskra

Bojana Jovićević

Timotej Klopčič

Hana Radilovič

Kristina Sarka

Sabina Žakelj