Senat FF

Senat FF je najvišji strokovni organ fakultete. Vseh članov Senata je 54, in sicer po dva učitelja z vsakega oddelka, ki sta na fakulteti zaposlena s polnim delovnim časom, 11 študentov in dekan fakultete. Mandatna doba članov Senata iz vrst učiteljev in znanstvenih delavcev je 4 leta, iz vrst študentov pa 1 leto.

Senat razpravlja in odloča o strokovnih vprašanjih s področja izobraževalnega, znanstveno-raziskovalnega dela in razvoja Fakultete ter predlaga Senatu Univerze sprejem ustreznih sklepov. V Senat FF lahko kandidira vsak redno ali izredno vpisani študent FF. Predstavnike študentov v Senatu FF voli študentski svet FF.


Članice in člani Senata FF iz vrst študentov

Aicha Boughazi
Urša Brinovec
Mia Hočevar
Amadeja Iskra
Bojana Jovićević
Tomaž Kek
Lucija Klun
Luka Kropivnik
Luka Savić
Lana Sattler
Sabina Žakelj