Projekti

Projekti

Študentski svet (ŠS) vsako leto delež svojega proračuna nameni projektom, ki jih organizirajo študentje v različnih formalnih ali neformalnih društvih, ki delujejo na Filozofski fakulteti (FF). Dejavni študentje v sodelovanju s svojimi predstavniki v ŠS na začetku študijskega leta pripravijo letni delovni in finančni načrt, ki ga pošljejo Finančni komisiji ŠS (FK). Projekti, ki jih sofinancira ŠS so zelo raznoliki (ekskurzije, delovno-motivacijski vikendi, publikacije, promocijski material, okrogle mize, predavanja, integrativni dogodki itd.), zato ima FK poseben pravilnik, ki sofinanciranje le-teh ureja. FK v skladu s pravili objavlja razpise (običajno vsaka dva meseca) in na podlagi točkovnika razdeli projektom odobrena sredstva. Obvezne sestavine prijave projektov so poleg vloge tudi predračuni za storitev ali blago, ki ga ŠS financira. Financiranje nato na svoji seji potrdi ŠS, organizator dogodka pa pred izvedbo projekta po elektronski pošti prejme naročilnice. Naročilnica je neke vrste zagotovilo, da bo račun za storitev oziroma blago plačan s strani FF. Naročilnico posreduje izvajalcu oziroma dobavitelju. Po izvedbi projekta je organizator dolžan FK poslati poročilo o izvedenem projektu. V primeru, da se projekt ne izvede, je treba FK seznaniti z razlogi za to. Za sofinanciranje projekta s strani ŠS je priporočljivo, da se organizacija začne tri mesece pred samim dogodkom, saj se tako lahko brez hitenja pridobi vso potrebno dokumentacijo za prijavo na razpis.

V študijskem letu 2016/17 bo 5 razpisnih obdobij, in sicer:
1. razpisno obdobje od 1. 12. 2016 do 31.1. 2017; – RAZPIS ZAKLJUČEN
2. razpisno obdobje od 1. 2. 2017 do 31. 3. 2017; – RAZPIS ZAKLJUČEN
3. razpisno obdobje od 1. 4. 2017 do 31. 5. 2017; – RAZPIS ZAKLJUČEN
4. razpisno obdobje od 1. 6. 2017 do 30. 9. 2017; – RAZPIS ZAKLJUČEN
5. razpisno obdobje osd 1. 10. 2017 do 30. 11. 2017. – predviden rok za prijavo v sredini septembra 2017

Projekt prijavite v skladu s tekočim razpisom na financessff@gmail.com.

Priloge:
– obrazec za prijavo projekta
– obrazec za letni načrt oddelka

Glede sofinanciranja se lahko povežete tudi s predstavnikom vašega oddelka v ŠSFF (glejte stran Člani). Preberete si lahko tudi pogosto zastavljena vprašanja o sofinanciranju projektov in Pravilnik o finančnem poslovanju ŠSFF (glejte Akti).