Pogosto zastavljena vprašanja o sofinanciranju projektov

Ali od ŠSFF dobim gotovino za projekt?
Ne. ŠSFF projekte sofinancira preko naročilnic, ki jih izdaja Filozofska fakulteta.Naročilnico predate ponudniku, ki nato (po opravljeni storitvi) Filozofski fakulteti izda račun, ki ga na to (najkasneje) v roku 30-ih dni plača.

Ali lahko ŠSFF sofinancira storitve v tujini?
Ne. Naročilnice so veljavne le v Sloveniji.

Ali ŠSFF sofinancira kosila, catering ali drugo prehrano?
ŠSFF je na 10. redni seji, ki je bila 3. 6. 2008, sprejel naslednji sklep:
1. ŠSFF sofinancira reprezentanco pri posameznem projektu do 15 % vrednosti projekta.
2. ŠSFF ne sofinancira alkoholnih pijač in cigaret.
3. Vrsta hrane in pijače, ki jo sofinancira SSFF, mora ustrezati projektu, zaradi česar mora biti iz računa razvidna specifikacija.
4. Cena reprezentance, ki jo sofinancira ŠSFF, mora biti povprečna, razen če gre za specifičen projekt, kjer je nadpovprečno draga hrana del projekta.
5. ŠSFF lahko od izvajalcev projekta zahteva podrobnejšo razlago o potrebah po reprezentanci.
6. Ob neupoštevanju katere od zgoraj navedenih postavk,

Ali lahko sredstva porabimo še za katero drugo postavko od odobrene, če je znesek storitve nižji od odobrenega zneska (npr. ŠSFF vam je za nastanitev odobril 200 EUR, izkaže pa se, da je dejanski znesek nastanitve 100 EUR; preostali znesek sedaj želite porabiti za kaj drugega pri istem ponudniku)?
Ne. Sredstva lahko porabite le za namen, ki je naveden na naročilnici.

Na koga se lahko obrnem v primeru vprašanj?
Obrnete se lahko na Finančno komisijo ŠSFF.