Komisije FF

Predstavnice in predstavniki študentov FF v komisijah in drugih organih FF

 

KOMISIJA ZA DODIPLOMSKI IN MAGISTRSKI ŠTUDIJ
Nesa Vrečer in Luka Kropivnik

ODBOR ZA ŠTUDENTSKA VPRAŠANJA IN USMERJANJE
Amadeja Iskra in Luka Kropivnik

HABILITACIJSKA KOMISIJA FF
Predsednik ŠSFF po trenutno veljavnih aktih FF na sejah le sodeluje.

KOMISIJA ZA DOKTORSKI ŠTUDIJ
Bojana Jovićević

UPRAVNI ODBOR
Luka Miklošič

KOMISIJA ZA KAKOVOST
Gaber Aleš

KOMISIJA ZA PRIZNANJA FF
Žan Lep

DISCIPLINSKA KOMISIJA ZA ŠTUDENTE
Dagmar Nared,

Nataša Martina Pintarič,
Žan Lep (namestnik),
Marko Cigan (namestnik)

SVET OSREDNJE HUMANISTIČNE KNJIŽNICE
Lucija Capuder

DELOVNA SKUPINA ZA REŠEVANJE ŠTUDENTSKIH PRITOŽB
Mia Hočevar,
Hana Radilovič