Komisije FF

Predstavnice in predstavniki študentov FF v komisijah in drugih organih FF

 

KOMISIJA ZA DODIPLOMSKI IN MAGISTRSKI ŠTUDIJ
Matjaž Zgonc in Sabina Leben

ODBOR ZA ŠTUDENTSKA VPRAŠANJA IN USMERJANJE
Tomaž Kek in Sabina Leben

HABILITACIJSKA KOMISIJA FF
Predsednik ŠSFF po trenutno veljavnih aktih FF na sejah le sodeluje.

KOMISIJA ZA DOKTORSKI ŠTUDIJ
Sašo Furlan

UPRAVNI ODBOR
Oskar Opassi

KOMISIJA ZA KAKOVOST
Gaber Aleš (v. d.)

KOMISIJA ZA PRIZNANJA FF
Ana Lorger

DISCIPLINSKA KOMISIJA ZA ŠTUDENTE
Oskar Opassi,

Nesa Vrečer,
Gaber Aleš (namestnik),
Ana Lorger (namestnica)

SVET OSREDNJE HUMANISTIČNE KNJIŽNICE
Lucija Capuder

DELOVNA SKUPINA ZA REŠEVANJE ŠTUDENTSKIH PRITOŽB
Lana Sattler,
Lucija Klun