Komisije FF

Predstavnice in predstavniki študentov FF v komisijah in drugih organih FF

 

KOMISIJA ZA DODIPLOMSKI IN MAGISTRSKI ŠTUDIJ
Maja Valant in Luka Kropivnik

ODBOR ZA ŠTUDENTSKA VPRAŠANJA IN USMERJANJE
Timotej Klopčič in Luka Kropivnik

HABILITACIJSKA KOMISIJA FF
Predsednik ŠSFF po trenutno veljavnih aktih FF na sejah le sodeluje.

KOMISIJA ZA DOKTORSKI ŠTUDIJ

UPRAVNI ODBOR

KOMISIJA ZA KAKOVOST

KOMISIJA ZA PRIZNANJA FF
Nataša Martina Pintarič

DISCIPLINSKA KOMISIJA ZA ŠTUDENTE
Nataša Martina Pintarič in Luka Brenko. Namestnika Marko Cigan in Sara Svati Sharan

SVET OSREDNJE HUMANISTIČNE KNJIŽNICE
Anja Kocijančič

DELOVNA SKUPINA ZA REŠEVANJE ŠTUDENTSKIH PRITOŽB
Sara Svati Sharan in Jaka Klasinc