Avtor: SSFF

0

Naknadne volitve v Senat FF

Na povezavi je dostopen razpis kandidacijskega postopka za volitve študentov senatorjev v Senat FF. Rok za oddajo kandidatur je 6. 5. 2016, razpisano pa je 1 mesto.  

0

Naknadne volitve v Akademski zbor

Pozdravljeni, na povezavi je besedilo razpisa kandidacijskega postopka za volitve predstavnikov študentov v Akademski zbor. 119. člen pravil FF opredeljuje delo AZ. (1) Akademski zbor obravnava poročila dekana o delu FF in letno poročilo o kakovosti...

0

Volitve v Akademski Zbor FF

Pozdravljeni, na povezavi je besedilo razpisa kandidacijskega postopka za volitve predstavnikov študentov v Akademski zbor. 119. člen pravil FF opredeljuje delo AZ. (1) Akademski zbor obravnava poročila dekana o delu FF in letno poročilo o kakovosti...